La gent gran freqüentment experimenta situacions de pèrdua d'autonomia...