Intervencions per a persones que cuiden
Publicat: març 15, 2024
En les categories: CAT
En resum: En aquest article pretenem exposar un resum de les intervencions que s'ofereixen per a persones que cuiden.
Intervenciones para personas que cuidan

La majoria de cuidadors/es de persones amb demència s’enfronten a l’estrès emocional que suposa el canvi que presenta el seu ésser estimat i la cura que aquest necessita. Aquestes persones que adopten el rol de cuidador/a solen ser familiars propers o persones contractades pels familiars i, en molts casos, no disposen d’una formació adequada.
La demència, per tant, sol ser una cosa desconeguda i aterridora per a ells/es.

Freqüentment, les persones que cuiden estan sotmeses a gran pressió, i l’adopció d’aquest rol té repercussions per a la seva salut física (dolors crònics), mental (ansietat, depressió), social (aïllament social) i emocional (sobrecàrrega) (Zabalegui et al., 2008).

 

Tipus d’intervencions per a persones que cuiden:

 

Hi ha diferents tipus d’intervencions a què els/les cuidadors/es principals poden accedir per alleujar els malestars que comporta aquest rol. Aquestes, segons Zabalegui et al. (2008) són:

  • L’assessorament (counseling): combina aspectes formatius i, a més, proporciona suport quan es realitza en grup.
  • Intervencions psicoeducatives: emfatitzen l’adquisició de destreses per resoldre els problemes derivats de la cura diària de la persona dependent i les reaccions que els problemes conductuals de la persona cuidada provoca a la persona cuidadora.
  • Intervencions multicomponent: ofereixen un rang de serveis més gran.
  • Intervencions de respir: ofereixen hospitalitzacions o residències temporals per a la persona dependent que pretenen donar descans al/la cuidador/a principal en períodes crítics.

En concret, les intervencions psicosocials actuen positivament sobre l’estat d’ànim, l’estrès, la sobrecàrrega i la qualitat de vida dels cuidadors/es (Poudevida, 2022). Un dels formats que ofereixen les intervencions psicoeducatives són els grups de suport, on el model terapèutic més eficaç segons diverses investigacions és la teràpia cognitivoconductual (Losada-Baltar et al., 2004). Un dels beneficis que tenen aquests grups és el suport social i les xarxes de suport interpersonals que es creen, també ofereixen un espai segur on les persones que cuiden poden compartir les seves experiències, desafiaments i emocions, a més de rebre estratègies d’afrontament efectives per part del professional.

Si necessites ajuda en aquest tema o altres aspectes relacionats amb l’atenció i/o la cura de les persones adultes grans, estem a la vostra disposició a través del servei de Consultes.

Autora: Sara Zuccolo (psicòloga en pràctiques del Centre de Dia Vincles)

Referències bibliogràfiques:

  • Losada-Baltar, A., Izal-Fernández de Trocóniz, M., Montorio-Cerrato, I., Márquez-González, M., & Pérez-Rojo, G. (2004). Eficacia diferencial de dos intervenciones psicoeducativas para
    cuidadores de familiares con demencia. Revista de Neurología, 38(8), 701-708.
  • Poudevida S, de Sola S, Brugulat-Serrat A, Mas-Vall Llosera G, Castillo Á, Huesa G, Piromalli D, Gramunt-Fombuena N. (2022). Efectividad de una intervención psicoterapéutica grupal en la mejora del bienestar de personas cuidadoras de un familiar con enfermedad de Alzheimer: estudio CuiDem. Rev Neurol;75 (08):203-211
  • Zabalegui, A., Díez, M. N., Cabrera, E., Fernández-Puebla, A. G., Porras, D. B., Higueras, E. R., García, P. G., Capo, M. F., & Remon, J. A. (2008). Eficacia de las intervenciones dirigidas a cuidadores principales de personas dependientes mayores de 65 años. Una revisión sistemática. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 43(3), 157-166. https://doi.org/10.1016/s0211-139x(08)71176-4