Maltractament a la gent gran
Publicat: juny 26, 2020
En les categories: CAT
En resum: El maltractament a la gent gran és un problema greu i recurrent. Us expliquem els tipus, les causes, els factors de risc i els de prevenció.
maltractament a la gent gran

El passat dia 15 de Juny, es va celebrar el Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la gent gran.

El maltractament a la gent gran és un problema greu i recurrent. Segons l’OMS, 1 de cada 6 persones més grans de 60 anys van patir algun tipus d’abús en entorns comunitaris durant l’últim any.

En entorns familiars, segons un estudi realitzat a la ciutat de Barcelona, ​​es van identificar fins a un 8% de persones maltractades, les quals van ser ateses per serveis socials i serveis de salut públics.

Aquest percentatge representa una subestimació, ja que només es denuncia 1 de cada 24 casos de maltractament, probablement per por a represàlies per part del mateix cuidador que infringeix aquest maltractament, ja que la persona gran, sol dependre exclusivament d’ell/a. En els casos de persones grans amb demència avançada, les dificultats de comunicació i el confinament al domicili, poden limitar molt més la possibilitat de detecció del maltractament i en conseqüència, la seva denúncia.

Es preveu que el maltractament a la gent gran vagi en augment, ja que la població envelleix i cada vegada hi haurà més persones dependents, un dels factors que multiplica el risc a l’hora de patir maltractaments.

Tipus de maltractament més comú:

1) Abús físic: És la utilització de la força física, la qual pot ocasionar ferides i dolor físic. Es considera abús físic les següents accions:

– L’ús inadequat de fàrmacs

– L’alimentació forçada

– Els confinaments i restriccions mitjançant mesures no adequades

– La privació d’aliments líquids i sòlids

– El càstig físic de qualsevol tipus

2) Abús psicològic: Consisteix en ocasionar dolor, angoixa, pànic o terror mitjançant actes verbals o no verbals com ara:

– Amenaces

– Humiliació

– Insults

– Instigació

– Intimidació

3) Abús sexual: Contacte sexual amb una persona gran sense el seu consentiment, incloses aquelles situacions en què la persona no pot donar el seu consentiment ja sigui per deteriorament cognitiu o altres motius.

4) Negligència: És un comportament nociu que pot realitzar-se de forma activa (manca de cures necessàries per part de l’cuidador) o passiva (oblit o abandó). Integra les següents accions:

– Omissió de proporcionar atenció a les activitats de la vida diària de la persona gran (alimentació, vestit, higiene, medicació, etc.).

5) Abús econòmic: Utilització abusiva o il·legal dels béns mobles o immobles que són propietat de la persona gran.

6) Vulneració dels drets: Privació del reconeixement de drets fonamentals com la dignitat i el respecte, intimitat, confidencialitat, participació i llibertat d’elecció.

Causes i factors de risc del maltractament en l’entorn familiar:

– Absència de formació i d’informació dels cuidadors pel que fa a les persones que tenen al seu càrrec

– Sobrecàrrega del cuidador

– Absència de coordinació entre els professionals de la salut que intervenen en l’atenció i seguiment de la persona gran i del seu cuidador

En la majoria de casos, els familiars cuidadors, no disposen de coneixements ni estratègies per atendre els seus familiars en situació de dependència i solen fer-ho en plena solitud, per un temps prolongat i indefinit. Aquesta situació provoca que l’atenció sigui involuntàriament inadequada i, com a conseqüència, pot generar frustració, estrès, fatiga física i mental, especialment en els casos de cura de persones amb demència.

Aquest fet pot desenvolupar actituds agressives no habituals en altres circumstàncies.

Com prevenir possibles situacions de maltractament?

En l’entorn familiar, hauríem de centrar-nos en el cuidador principal, mitjançant les següents accions:

– Cursos de capacitació per a l’atenció de les necessitats tant físiques com psicològiques de la persona gran dependent, i aprenentatge d’estratègies i habilitats que permetin afrontar millor totes les situacions que puguin derivar d’aquests cures.

– Disponibilitat d’assessorament i suport continuat a través de professionals experts en envelliment (psicogerontólogos, neuròlegs o geriatres)

– Participació en grups de suport emocional formats per cuidadors de persones amb dependència, a través dels quals, poder compartir emocions, rebre suport i intercanviar estratègies pel que fa a la cura dels seus familiars.

– Descàrrega de la cura del familiar dependent a través de recursos com centres de dia i cuidadors professionals a domicili.

I recordeu que, si necessiteu assessorament en aquest o qualsevol altre tema relacionat amb el procés i/o etapa d’envelliment, podem ajudar-vos mitjançant Sènior Coach.

Sònia Shah Llois
Fundadora-Gerent del Centre de Dia Vincles