Activitats significatives

A Vincles treballem a partir d’activitats gratificants i significatives per a les persones. Com ho fem?

Realitzem una entrevista d’història de vida i procedim a la seva anàlisi. A continuació valorem les capacitats cognitives actuals de la persona i dissenyem un projecte de vida integrat per activitats i intervencions motivadores i significatives per a cada usuari.

A través d’aquest projecte, aconseguim:

Autorealització personal, manteniment i potenciació de les capacitats cognitives i físiques de la persona, millora del seu estat d’ànim i la seva autoestima, i millora de la seva qualitat de vida en general.

Politiques de Privacitat