Atenció Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

Vincles és un centre de dia fundat per psicòlegs especialitzats en gerontologia (ciències de l’envelliment). Per tant, la psicogerontologia és un dels puntals fonamentals del centre. Es realitza a través dels programes i les intervencions següents:

  • Avaluació integral de la persona usuària, intervenció i seguiment.
  • Avaluació i orientació diagnòstica en demències i altres alteracions neurològiques i psiquiàtriques.
  • Orientació, assessorament, formació i suport a les persones usuàries del centre i les seves famílies.
  • Intervenció en Símptomes Psicològics i Conductuals associats a la demència (SPCD).
  • Elaboració del dol i re-adaptació a les situacions presents.
  • Disseny d’activitats d’estimulació cognitiva, tenint en compte les capacitats i habilitats que la persona conserva. Potenciem les seves fortaleses.

Politiques de Privacitat