Educació social i animació sociocultural

Vincles ofereix un programa anual d’activitats socioculturals i educatives d’acord amb els objectius generals del centre i el pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI). A través d’aquest programa, aconseguim:

  • Estimulació de les relacions socials.
  • Disminució de l’aïllament.
  • Promoció d’activitats que fomenten l’autoestima i l’adaptació a les noves situacions.
  • Respectar el medi ambient ja que les activitats manuals es realitzen amb materials reciclats.

Politiques de Privacitat