Infermeria

Un altre dels aspectes diferencials del centre és la preocupació per la salut dels nostres usuaris. Per això, compta amb una dedicació sanitària de 8 hores al dia. Aquestes atencions integren les activitats següents:

  • Seguiment sanitari (control de constants vitals, pes i altres aspectes rellevants).
  • Portar a terme els programes i tractaments individuals especificats pel metge.
  • Supervisar i controlar tots els procediments terapèutics aplicables als usuaris, així com l’adequada distribució i manipulació dels medicaments.
  • Proposar les mesures destinades a prevenir el deteriorament físic i psíquic dels usuaris i fer-ne un seguiment.
  • Control de l’estat de la pell (prevenció i tractament d’úlceres i altres problemàtiques de la pell).

 

Politiques de Privacitat