Què són les Històries de Vida?
Publicat: gener 20, 2021
En les categories: CAT
En resum: Què són les històries de vida? És el mateix que una història clínica? Per a què ens serveixen? Si voleu saber-ne més, llegiu aquest article.
Què són les històries de vida?

QUÈ SÓN LES HISTÒRIES DE VIDA?

La història de vida és aquella que expliquem sobre nosaltres mateixos, en la qual és protagonista qui la narra. En ella, el protagonista traça les seves experiències vitals en ordre cronològic mentre va configurant-lo com un tot coherent.

¿PER A QUÈ ENS SERVEIXEN?

La història de vida o història vital té diverses funcions (Triadó i Villar, 2006), com ara:

1. Funció Directiva: Per ajudar-nos a organitzar la nostra percepció sobre el transcurs de la vida i poder així, prendre decisions sobre el nostre futur.

2. Funció Social: Perquè els altres puguin empatitzar amb els nostres esdeveniments i així poder sentir-nos compresos. Al compartir una cosa tan personal, a més, promovem la relació de confiança.

3. Funció d’Identitat Personal: Per arribar a sentir-nos productius amb el que hem fet en la nostra vida i així assumir l’etapa que estem vivint amb realisme i sense angoixa.

Aquestes funcions gaudeixen de major rellevància en la vellesa ja que és una etapa del cicle vital en què es tendeix més a la introspecció, el repàs de les nostres experiències passades i com aquestes han definit la situació en què una persona gran es troba (Erikson, 1972). Amb això, volem dir que és una etapa on l’adaptació als canvis físics, cognitius i socials es fan presents.

A Vincles portem a terme la història de vida de cada un dels nostres integrants. A més de conèixer el transcurs de la seva història, descobrim una mica sobre la seva personalitat, la seva manera de prendre decisions o els seus estils d’afrontament. També si es veuen més o menys capaços i com això pot predir el nivell d’implicació que tindrà en un treball d’estimulació.

Ens aporta informació sobre quin tipus de valors té, quines expectatives i com es relaciona amb el seu grup social de referència. Així mateix, aportem qualitat a les activitats realitzades al centre perquè tenim en compte les aficions i els gustos de les persones que formen el centre.

Creiem que és important aquesta eina per contemplar a la persona com un tot dinàmic i multidimensional, és a dir, amb un passat, un present, una història i diversos àmbits on s’autorealitza, treballa, socialitza i estimula.

Si voleu aprendre a realitzar una història de vida correctament, podeu consultar el següent curs: Històries de vida

Marta Pedraza Psicòloga (pràcticum de Psicogerontologia) a Centre de Dia Vincles