Atenció Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

Atenció Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

Vincles és un centre de dia fundat per psicòlegs especialitzats en gerontologia (ciències de l’envelliment). Per tant, la psicogerontologia és un dels puntals fonamentals del centre. Es realitza a través dels programes i les intervencions següents: Avaluació...
Tasques assistencials

Tasques assistencials

A Vincles oferim assistència i ajuda a les persones en les activitats següents: Ajuda en la deambulació i mobilització per l’interior del centre. Preparació d’àpats i ajuda en l’alimentació. Preparació i administració de la medicació. Higiene íntima...
Fisioteràpia i teràpia ocupacional

Fisioteràpia i teràpia ocupacional

A Vincles també tenim cura de l’estat físic de la persona. Què fem? Revisió periòdica de l’estat funcional + avaluació dels objectius i dels tractaments aplicats. Valoració i proposta de la necessitat d’ajudes tècniques. Manteniment de...
Infermeria

Infermeria

Un altre dels aspectes diferencials del centre és la preocupació per la salut dels nostres usuaris. Per això, compta amb una dedicació sanitària de 8 hores al dia. Aquestes atencions integren les activitats següents: Seguiment sanitari (control de constants vitals,...
Serveis complementaris

Serveis complementaris

Per a la màxima comoditat de l’usuari i dels seus cuidadors, Vincles ofereix els següents serveis complementaris amb periodicitat mensual: Podologia Perruqueria Odontologia